મોટર રોટર

  • Motor rotor

    મોટર રોટર

    લાઇટ રેલ્વે, નીચા ફ્લોર વાહન, હાઇ સ્પીડ ટ્રેન, બુલેટ ટ્રેન અને ટ્રામ પર લાગુ, મોટર રોટર -3000 પીસી / વર્ષની ક્ષમતા, ટ્રેક્શન મોટરના અન્ય ભાગોની ક્ષમતા- હજારો; ગ્રાહકો માટે ખાસ, અમે બ weમ્બાર્ડિયર (ચાઇના અને યુરોપ), સ્કોડા (ચેક), ચાઇના ટ્રેન પૂરી પાડી હતી.